“𝐴𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐, 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑢”.- ᴮᴼᴰᴱᴿᴱᴷ

Nếu nàng còn đang băn khoăn các mẫu nhẫn, dây chuyền, hay sản phẩm khác của Girlsongo trong như thế nào khi mang thực tế. Thì Chuyên mục này sẽ cung cấp cho nàng hình ảnh trực quang nhất nè. Xem chi tiết hình ảnh để lựa chọn cho mình phụ kiện hợp với nàng nhất nha.

 

Shopee Facebook

Latest news